Yggdrasil

Et gigantisk kosmisk asketre som utgjør verdens akse. Yggdrasil symbolikk inkluderer:
– Verdener og universet: Dette treet forbinder forskjellige eksistenssfærer,
– Liv og død: Røttene går tilbake til våren til Mímir, som symboliserer kilden til visdom.
-Reinkarnasjonssyklus: Yggdrasil er assosiert med troen på livssyklusen, døden og gjenfødelsen,
-Kosmisk tidsbegrep: Treet er også relatert til tidsbegrepet. Dens røtter og grener utgjør strukturer som omfatter fortid, nåtid og fremtid, og skaper en sammenhengende helhet.
-Tro på foreningen av universet: symbol på foreningen av ulike aspekter av virkeligheten, som forbinder forskjellige verdener og vesener på en sammenhengende måte.
Kort fortalt er Yggdrasil et dyptgripende symbol som gjenspeiler de komplekse relasjonene mellom verdener, liv, død og tid i norrøn mytologi.