Vegvisir

Vegvisir blir ofte referert til som «veilederens symbol» eller «veiviser» på norsk. Det antas å være en form for beskyttende stave, spesielt brukt under reiser. Symbolet består av en sirkel av runer som danner et komplisert mønster. Det sies at Vegvisir gir bæreren veiledning og beskyttelse, og det hjelper dem med å finne veien når de er på ukjent terreng.

Selv om Vegvisir ikke har en direkte opprinnelse i de gamle norrøne mytene, har det blitt populært i moderne tid som et symbol på tilknytning til norrøn kultur og som et uttrykk for å søke veiledning og beskyttelse. Det er viktig å merke seg at bruken av Vegvisir i dag er en moderne tolkning og tolkningen kan variere blant enkeltpersoner og kilder.